Vi projekterar och projektleder uppförandet av en ny fullstor idrottshall, Bergvretenhallen, i Enköping.