2010

Ove beslutar sig för att det är dags att påbörja sin nedtrappning och lämnar över VD- posten till Magnus Jansson. Johan Högberg som nu jobbar heltid tar över Magnus gamla position som vice VD. Ove stannar kvar i många år framåt som både bollplank och rådgivare.

2018-09-10T15:08:27+00:00