Ove beslutar sig för att det är dags att påbörja sin nedtrappning och lämnar över VD- posten till Magnus Jansson. Johan Högberg som nu jobbar heltid tar över Magnus gamla position som vice VD. Ove stannar kvar i många år framåt som både bollplank och rådgivare.