Som generalkonsult, arkitekt och projektledare hjälper vi Xylem med en till- och ombyggnad samt en ytskiktsrenovering av deras kontors- och verkstadslokaler i Sundbyberg.