Innovation för klimatet

Skyhill ställer sig bakom initiativet ”Innovation för klimatet” för att på ett aktivt sätt få större möjlighet att bidra till färdplanerna för ett fossilfritt Sverige.