Nu när hösten är här, då morgnarna blir märkbart kallare, känns det fint att åka in till ett varmt kontor med snälla och trevliga kollegor (något som även Magnus nämnt i ett tidigare blogginlägg). Att vara snäll är en egenskap Skyhill värderar högt och vill att medarbetarna ska ha med sig både på kontoret och ute hos kunder. I rollen som konsult behöver vi ta hand om våra kunder och varandra för att få en bra arbetsmiljö vilket jag tycker att Skyhill har lyckats med.

I våra olika projekt och roller finns en mängd olika uppgifter som ska utredas och hittas lösningar på.
Jag har, som exempel, i ett renoveringsprojekt varit tvungen att ta fram en byggteknisk lösning på ett undergolv där vi hade problem med fall mot brunnar. I samarbete med en kollega lyckades vi hitta en lösning med hjälp av lite gammal klassisk snickarglädje. Jag kunde sedan rita upp denna lösning i en skiss som skickades för godkännande till en konstruktör. Lösningen godkändes och entreprenören har nu utfört arbetet.

Ett stort frågetecken i projektet lyckades lösas med lite brainstorming kollegor emellan. Denna typ av arbetsgång är fantastiskt; det är det fina med att ha arkitekter, projektörer och projektledare på samma ställe. Visioner och byggtekniska lösningar kan tas fram och de fungerar i verkligheten ute på bygget.

Hälsningar

Dennis
Projektledare, Byggledare & BIM-projektör