Arkitektur

Att jobba med arkitektur innebär en spännande utmaning där konstnärlighet och visioner ska kombineras med tekniskt kunnande, ekonomiska överväganden och förvaltningsmässiga frågor.

Byggprojektledning

Byggprojekt kan vara väldigt komplexa. För att genomföra ett framgångsrikt byggprojekt så behöver man som byggherre både tid och kunskap. Har man inte den tid eller kunskap som krävs så bör man anlita en erfaren byggprojektledare.

Projekteringsledning

För att ta fram färdiga ritningar till ett byggprojekt så behövs det flera konsulter inom olika byggdiscipliner. Med en projekteringsledare får du en partner som tar ett helhetsgrepp om projekteringen och leder hela konsultgruppen.

Besiktning

Med en besiktning får du full koll på byggnadens nuvarande skick samt framtida risker och underhållsbehov. Hos Skyhill utförs besiktningar av noggranna besiktningsmän med lång erfarenhet.

Kontrollansvarig

Söker du en kvalificerad kontrollansvarig (KA) till ditt bygge? Vi hjälper dig uppfylla alla de krav som ställs i lager, föreskrifter och förordningar. Våra KA är erfarna och certifierade för både normala och kvalificerade projekt.

Byggkonsultation

Behöver du ett bollplank under byggprojektet? En expert att rådfråga vid till exempel upphandling eller avtalsskrivning? Våra byggkonsulter stöttar och hjälper dig vid enstaka tillfällen eller genom hela projektet.

Tillgänglighetssakkunnig

En tillgänglighetssakkunnig säkerställer att byggnader och utemiljöer utformas för att bli användbara och tillgängliga för alla människor – både med och utan funktionshinder.

Kontakta oss så berättar vi mer