tjänster, Tjänster

Arkitektur

Att jobba med arkitektur innebär en spännande utmaning där konstnärlighet och visioner ska kombineras med tekniskt kunnande, ekonomiska överväganden och förvaltningsmässiga frågor.

Läs mer om arkitektur

tjänster, Tjänster

Byggprojektledning

Byggprojekt kan vara väldigt komplexa. För att genomföra ett framgångsrikt byggprojekt så behöver man som byggherre både tid och kunskap. Har man inte den tid eller kunskap som krävs så bör man anlita en erfaren byggprojektledare.

Läs mer om projektledning

tjänster, Tjänster

Generalkonsult

För att ta fram färdiga ritningar till ett byggprojekt så behövs det flera konsulter inom olika byggdiscipliner. Med en generalkonsult får du en konsult som tar ansvar för hela projekteringen och en avtalspart för hela konsultgruppen

Läs mer om generalkonsultuppdrag

tjänster, Tjänster

Besiktning

Med en besiktning får du full koll på byggnadens nuvarande skick samt framtida risker och underhållsbehov. Hos Skyhill utförs besiktningar av noggranna besiktningsmän med lång erfarenhet.

Läs mer om besiktning

tjänster, Tjänster

Kontrollansvarig

Söker du en kvalificerad kontrollansvarig (KA) till ditt bygge? Vi hjälper dig uppfylla alla de krav som ställs i lager, föreskrifter och förordningar. Våra KA är erfarna och certifierade för både normala och kvalificerade projekt.

Läs mer om kontrollansvarig

tjänster, Tjänster

Underhållsplan

Få full koll på fastighetens underhåll. En underhållsplan är ett levande dokument som beskriver vad som behöver åtgärdas i er fastigheten, när åtgärderna ska ske och hur mycket det kommer kosta.

Läs mer om underhållsplan

Kontakta oss så berättar vi mer

08-409 439 00
info@skyhill.se