Skyhill

Avflyttningsbesiktning

En avflyttningsbesiktning görs när en hyresgäst flyttar ut ur sin lägenhet. Syftet är att fastställa skador eller brister i lägenheten som inte är resultat av normalt slitage, och att fastställa vem som är ansvarig för att betala för eventuella reparationer.

Skyhill har över 20 års erfarenhet av besiktningar av fastigheter. Vi använder oss av en noggrann metodik och följer gällande regelverk för att säkerställa högsta kvalitet på alla besiktningar.

  • Du får ett tydligt besiktningsutlåtande från en opartisk tredje part som underlättar diskussionerna med både ut- och inflyttande hyresgäster.
  • Du som fastighetsägare slipper dyra renoveringskostnader som egentligen ska betalas av utflyttande hyresgäst.
  • Du får en jämn kvalitets- och bedömningsnivå på dina avflyttningsbesiktningar.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation.

  • Eller ring oss på 08-409 439 00

Vanliga frågor om avflyttningsbesiktningar

När en hyresgäst lämnar sin lägenhet är det viktigt att en avflyttningsbesiktning utförs. Detta är en viktig del i processen att överlämna lägenheten från hyresgäst till fastighetsägare och se till att den är redo för en ny hyresgäst. Syftet är att fastställa skador eller brister i lägenheten som inte är resultat av normalt slitage, och att fastställa vem som är ansvarig för att betala för eventuella reparationer. Genom att genomföra en avflyttningsbesiktning kan båda parter vara säkra på att de har en korrekt bild av skicket på lokalen vid tidpunkten för bytet av hyresgäst.

När vi talar om avflyttning så syftar vi på en situation där en hyresgäst flyttar ut ur en lägenhet. Det kan ske av olika anledningar, som till exempel att hyresgästen har köpt en egen bostad eller att hen flyttar till en annan stad eller land. När en hyresgäst flyttar ut är det viktigt att se till att lägenheten är i bra skick, både för att det är hyresgästens ansvar att lämna den i ett bra skick och för att det är viktigt att lägenheten är redo för en ny hyresgäst.

Som hyresgäst är man ansvarig för skador som uppstått under hyresperioden. Detta inkluderar skador på väggar, golv och tak, dörrar och fönster, samt på utrustning såsom köksmaskiner och badrumsmöbler. Mindre slitage och normalt slitage anses vanligtvis inte vara hyresgästens ansvar. Vid en avflyttningsbesiktning fastställs vilka skador som ska debiteras hyresgästen och detta dokumenteras i ett besiktningsprotokoll.

Att anlita en erfaren besiktningsman för avflyttningsbesiktningar är en smart investering för hyresvärdar och fastighetsägare. Genom att utföra en noggrann besiktning kan man säkerställa att eventuella skador eller brister dokumenteras och att hyresgästen ansvarar för att åtgärda dessa. Dessutom kan en avflyttningsbesiktning bidra till att minska konflikter mellan fastighetsägare och hyresgäster, då båda parter har en klar bild av bostadens skick.

Under en avflyttningsbesiktning kontrollerar en representant för fastighetsägaren noga lägenheten och dess utrustning för att upptäcka eventuella skador eller brister. Det kan vara fastighetsägaren själv eller en oberoende besiktningsman. Alla problem som upptäcks noteras och hyresgästen informeras om vad som behöver åtgärdas.

Några av våra nöjda kunder

Se fler kunder →

Skyhill har kontrollansvariga som är certifierade av RISE

Skyhill har tillgänglighetssakkunniga,  besiktningsmän och kontrollansvariga som är certifierade av KIWA

Skyhill har hjälpt sina kunder i deras byggprojekt i över 24 år