Generalkonsult – tar helhetsansvaret för hela projekteringen

För att ta fram färdiga ritningar till ett byggprojekt så behövs det flera konsulter inom olika byggdiscipliner. Det behövs en arkitekt för att sätta ramarna, en konstruktör för att säkerställa bärförmåga, en brandkonsult för brandsäkerheten, VVS-projektör för rör och luft samt en el-projektör för elen. I vissa byggprojekt så behöver du som byggherre anlita konsulter i upp till 20 olika discipliner för att få fram färdiga ritningar för bygglov och produktion. Under projekteringen så ligger ansvaret på dig som byggherre både gällande samordning och granskning.

Vi på Skyhill är väldigt vana att driva våra projekt i rollen som generalkonsult och axlar gärna helhetsansvaret mot dig som kund.

Kontakta oss så berättar vi mer

08-409 439 00
info@skyhill.se

Några av våra nöjda kunder