Underhållsplan – full koll på fastighetens underhåll

Skyhills underhållsplan ger er överskådlig bild av fastighetens underhållsbehov och kommande kostnader.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är ett dokument som beskriver vad som behöver göras i fastigheten, när åtgärderna ska ske och hur mycket det kommer kosta. Alla fastighetens delar finns med tillsammans med de åtgärder som är planerade.

Fördelarna med en underhållsplan

  • Slipp överraskningar – Minska stressen och risken för dyra, akuta åtgärder genom att göra en grundlig besiktning av fastigheten
  • Planering sparar pengar – Bra koll på kommande underhåll ger möjlighet att hålla nere kostnaderna
  • Bygg en kunskapsbank – Allt underhåll samlas i överskådligt dokument, vilket underlättar vid överlämning – t.ex. när styrelsen i en bostadsrättsförening byts ut

Hur tar man fram en underhållsplan?

Grunden i en bra underhållsplan är en noggrann besiktning av fastighetens skick. Fastigheten gås igenom och dokumenteras. Utifrån skicket på tak, fönster, maskiner, fasader m.m. skapas en plan som beskriver när underhåll bör ske och en uppskattning om vad det kan kosta.

Hur uppdateras en underhållsplan?

En underhållsplan bör sträcka sig relativt långt fram i tiden, gärna upp emot 50 år. Eftersom det är omöjligt att se in i framtiden behöver underhållsplanen ses över årligen och uppdateras löpande. Skyhill kan hjälpa dig att se över en befintlig underhållsplan och bedöma om din fastighet åldras i den takt som antagits.

Vad kostar en underhållsplan?

Kostnaden för en underhållsplan varierar beroende på dess innehåll och omfattning. Eftersom varje underhållsplan tas fram utifrån den specifika fastighetens behov och förutsättningar är en professionellt framtagen underhållsplan alltid unik. På Skyhill skräddarsyr vi våra underhållsplaner efter kundens behov och söker alltid det mest kostnadseffektiva förslaget.

Kontakta oss så berättar vi mer

Några av våra nöjda kunder