Ett år av lågkonjunktur så det var väldigt viktigt att hålla en låg prisbild. Därför fick Skyhills kontor vara hemma i huset på Vårvägen de första 3 åren.  Ove försökte förenkla allt administrativt arbete så att alla kunde lägga så mycket tid som möjligt på projekten samt på vidareutbildning. Att satsa på personalens vidareutbildning så att kompetensen alltid är hög var viktigt redan från start på Skyhill, och är det än idag.