Energieffektivisering

Har du höga kostnader för din byggnads energianvändning? Med en byggexpert från Skyhill får du en partner som hjälper dig att hitta det mest kostnadseffektiva sättet att optimera din byggnads energianvändning.

Energieffektivisering av flerbostadshus, fastigheter och villor

Att hantera höga energikostnader kan vara en stor utmaning för fastighetsägare. Med en byggexpert från Skyhill får du som fastighetsägare en objektiv och opartisk bedömning av energistatusen i din byggnad samt skräddarsydda förslag på kostnadseffektiva, energibesparande åtgärder anpassade till dina individuella behov.

Genom att investera i rätt åtgärder sänker du inte bara dina kostnader utan förbättrar samtidigt din fastighets totala energiprestanda och bidra till en mer hållbar framtid. Vi hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att fatta välgrundade beslut som leder till långsiktiga förbättringar av både ekonomin och miljön.

Energieffektivisering för flefamiljshus, fastigheter och villor

Några exempel på energibesparande åtgärder

  1. Tak - Korrekt isolering av taket minskar värmeutsläpp på vintern och håller bostaden svalare på sommaren.
  2. Ventilationssystem - Effektivisering av ventilationssystemet kan minska energiförbrukningen genom bättre luftflödeskontroll och värmeväxling.
  3. Solenergi - Installation av solpaneler reducerar beroendet av köpt el och sänker elräkningen.
  4. Besparing av varmvatten - Vattensnåla armaturer minskar energiförbrukningen och sparar vatten.
  5. Väggar - Tilläggsisolering av väggar kan väsentligt minska energiförlust och förbättra den termiska komforten inomhus.
  6. Energilagring - Lagra överskottsel från solpaneler eller lågpris-el från nätet, för användning när priserna är som högst.
  7. Elbilsladdare - Elbilsladdare kan integreras med husets elsystem för optimal användning av egenproducerad eller lagrad el.
  8. Dörrar - Att byta ut gamla dörrar mot nya med bättre isoleringsförmåga förhindrar onödiga värmeförluster.
  9. Värmesystem - Modernisering av värmesystemet till mer energieffektiva lösningar sänker både energiförbrukning och uppvärmningskostnader.
  10. Fönster - Uppgradering till energieffektiva fönster eller renovering och komplettering av befintliga fönster reducerar värmeförlust och hjälper till att bibehålla en jämn inomhustemperatur.

Varför ska du välja Skyhill?

Alla hus är unika vilket innebär att det inte finns en specifik åtgärd som alltid ska appliceras för att energieffektivisera en byggnad. På Skyhill tar vi - genom en noggrann felsökning, inventering och identifiering av energislöseri - fram den bästa lösningen för just din fastighet utifrån dina ekonomiska förutsättningar. Vi är en oberoende aktör som ger dig en objektiv analys. Då vi själva inte utför åtgärderna vi föreslår kan du lita på att du alltid får en opartisk rekommendation med ditt bästa i åtanke, utan några intressekonflikter.

Kontakta oss så berättar vi mer