Hållbart byggande

Skyhill arbetar för ett byggande som är hållbart – både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det innefattar bland annat att rita flexibla planlösningar och välja material som håller länge och går att underhålla.

Skyhill arkitektur

Hållbart byggande – ett samspel i tre dimensioner

Precis som i all hållbar utveckling behöver ett samspel ske mellan det sociala, miljön och ekonomin för att vi ska kunna nå en långsiktigt och hållbar lösning. Vi anser att det inte behöver finnas ett motsatsförhållande mellan dessa tre dimensioner och vi gör alltid vårt yttersta för att hitta rätt väg framåt. Vi behöver dock vara ärliga och säga att det inte alltid är lätt att finna detta samspel, likväl är vi övertygade om att det är nödvändigt att hela tiden försöka.

Innovation för klimatet

Bygg- och anläggningssektorn står för en stor portion av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn år 2045 behövs det utöver förstärkta regelverk och ökad kravställning från det offentliga (vilket ständigt sker) även att företag agerar och gör sitt yttersta för att hjälpa till i omställningen. Därför har vi på Skyhill valt att ställa oss bakom initiativet ”Innovation för klimatet”. Vi vill på ett aktivt sätt få en större möjlighet att bidra till färdplanerna för ett fossilfritt Sverige.

Långsiktigt arbete med fokus på helheten

I vår roll som projektledare och arkitekter har vi en stor ofta en stor möjlighet att hjälpa våra beställare att bygga hållbart. Vi älskar att ta det långa perspektivet och arbeta med projektets helhet i åtanke. Detta innebär att vi aktivt arbetar för att undvika den, inom vår bransch alltför vanliga och skadliga, suboptimering som sker när man bygger upp täta skott mellan byggfaserna.

Hållbara materialval och planlösningar

Vi vill gärna använda material som håller länge (istället för slit och släng) och som även är underhållsvänligt, detta då vi tror att ett av de bästa sätten att vara hållbar är att använda material som går att förvalta istället för att bytas ut. När vi ritar planlösningar har vi framtida ombyggnation i åtanke och försöker redan då skapa möjligheter för det. Självklart projekterar vi alltid för att undvika byggspill.

Vi gör allt detta då vi är övertygade om att det är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för våra beställare, för oss och för samhället. Alla får vinna!

Vi är ödmjuka inför att vägen mot klimatneutralitet år 2045 är svår och krävande, och vi inser även att vi på Skyhill är långt ifrån felfria. Vi försöker dock hela tiden bli bättre och smartare. I linje med vår värdegrund arbetar vi efter principen framsteg, inte perfektion.

Kontakta oss så berättar vi mer

Skyhills klimatdeklaration RÅ22-23

Ladda ner klimatdeklaration som PDF

Skyhills klimatdeklaration RÅ21-22

Ladda ner klimatdeklaration som PDF
Skyhills hållbarhetsdeklaration