Projekteringsledning

För att ta fram färdiga ritningar till ett byggprojekt så behövs det flera konsulter inom olika byggdiscipliner. Med en projekteringsledare får du en partner som tar ett helhetsgrepp om projekteringen och leder hela konsultgruppen.

Projekteringsledning – tar ett helhetsgrepp om projekteringen

I ett byggprojekt så behövs det oftast flera konsulter inom olika byggdiscipliner. Med en projekteringsledare får du en partner som tar ett helhetsgrepp om projekteringen och leder hela konsultgruppen.

Vad innebär byggprojektering?

För att ta fram färdiga ritningar till ett byggprojekt krävs ofta flera konsulter och projektörer inom olika byggdiscipliner. Det behövs en arkitekt för att sätta ramarna och visionen, en konstruktör för att säkerställa bärförmåga, en brandkonsult för brandsäkerheten, VVS-projektör för rör och luft samt en el-projektör för elen. I vissa byggprojekt behöver du som byggherre anlita konsulter i upp till 20 olika discipliner för att få fram färdiga ritningar för bygglov och produktion. Under projekteringen ligger ansvaret på dig som byggherre både gällande samordning, granskning och kollisionskontroll.

För att nå ett lyckat resultat behöver ni som byggherre både tid och kunskap. På Skyhill har vi över 20 års erfarenhet av driva de mest komplicerade projekteringar, och hjälper gärna dig med ditt byggprojekt.

Kontakta oss så berättar vi mer