Arkitektur

Att jobba med arkitektur innebär en spännande utmaning där konstnärlighet och visioner ska kombineras med tekniskt kunnande, ekonomiska överväganden och förvaltningsmässiga frågor.

Arkitekter som ser till helhet och funktion

Sedan Skyhill grundades driver vi aktivt idén om arkitekten som spindel i nätet. Att vara mer än en formgivare. Genom kunskap, kompetens och helhetssyn kan våra arkitekter, utöver det viktiga formgivningsarbetet, vara en del i att leda projekten från ax till limpa.

Vi vill fånga, utveckla och optimera de idéer du som beställare har för ditt projekt. Genom vår kompetens, nyfikenhet och vilja att kommunicera och diskutera är alltid målet ett väl fungerande samarbete. Att i samråd och med nyfikenhet och engagemang prova olika lösningar och idéer ger projekten mervärde. Att helheten är större än summan av de ingående delarna.

Som arkitekter vill vi lotsa och hjälpa dig som beställare att såväl skapa en vacker och funktionell miljö som att hitta rätt bland lagar, regler, föreskrifter och tekniska lösningar. Vi vill kombinera konstnärlighet och nyfikenhet med en respekt för reella utmaningar och ekonomiska ramar. Att vi även tillhandahåller byggprojektledning gör att vi smidigt kan ta ett helhetsansvar kring ert projekt.

Arkitektur i fyra dimensioner

För oss är det viktigt att en byggnad och dess omgivningar fungerar på lång sikt. Det vi skapar tillsammans är en fysisk miljö i vilken människor ska leva och verka under lång tid. Att vara medveten om tiden, den fjärde dimensionen, är grundläggande för oss i allt vi projekterar. En byggd miljö ska ju inte bara fungera och se bra ut när den är ny. Att människor mår bra och stimuleras, verksamheter kan utvecklas och förändras och att material åldras vackert och inte kräver stora ombyggnader eller resurskrävande förvaltning är något som är avgörande för såväl den miljö vi lever i som den ekonomi ett projekt ska bära över tid.

Kontakta oss så berättar vi mer