Styrka i samarbetet

Tack vare ett tätt samarbete mellan våra arkitekter och projektledare uppfyller vi de önskemål du som beställare har. Vi försöker förutse och undvika överraskningar i projekten och vårt mål är att du som beställaren ska få en så behaglig resa som möjligt i våra projekt. Styrkan sitter i samarbetet mellan oss som projektledare och arkitekter, men även mellan oss på Skyhill och dig som beställare.

Projektledning från start till mål

Projektledaren är med projektet från start till mål och har det övergripande ansvaret. Projektledaren utser en projekteringsledare under projekteringsfasen samt en byggledare under produktionsfasen.

Projekteringsfasen

I projekteringsfasen samordnar och sköter vi kontakten med de olika projektörerna. Vi håller i projekteringsmöten och driver frågor framåt. Vi bevakar ekonomin, tider och beställarens intressen i övrigt. I upphandlingsfasen sammanställer vi ett förfrågningsunderlag som vi sänder ut till entreprenörer i vårt eller i beställarens nätverk för att få en bra konkurrensutsättning där vi tittar på både mjuka och hårda värden. Vi vägleder beställaren vid utvärdering av anbuden och upprättar ett skriftligt kontrakt med den anbudsgivaren som beställaren väljer. Vid offentlig upphandling (LOU) så anpassar vi upphandlingen efter gällande lagar.

Produktionsfasen

Under produktion sköter vi hela, eller delar, av kontakten med entreprenören, konsulter och övriga berörda i den omfattning vi kommer överens om med beställaren. Vi håller i byggmöten med entreprenören och dokumenterar byggprocessen. Vi hanterar tekniska och ekonomiska frågor åt beställaren för att driva projektet framåt. Vi granskar entreprenörens kvalitetsarbete för att säkerställa att beställaren får det beställaren betalat för. Vi anlitar och samordnar besiktningsmän för de besiktningar som krävs. Bland annat förbesiktning och slutbesiktning. Att vi även har kompetens inom arkitektur gör att vi smidigt kan ta ett helhetsansvar kring beställarens projekt.

Projektledare med kompetens inom

  • Generalkonsult

  • Upphandlingar

  • Projektledning

  • Projekteringsledning

  • Byggledning

  • Kontrollansvar (K-behörighet)

  • Besiktning

Intresserad av hur vi kan hjälpa er?

Vi hjälper er mer än gärna med allt från helhetsleverantör eller som pålitlig partner vid enskilda delmoment. Hör av dig med dina frågor eller funderingar så tar vi nästa steg tillsammans.

08-409 439 00
info@skyhill.se

Arkitektur

Att jobba med arkitektur innebär en spännande utmaning där konstnärlighet och visioner ska kombineras med tekniskt kunnande, ekonomiska överväganden och förvaltningsmässiga frågor.

Läs mer om arkitektur

Kontrollansvarig

Söker du en kvalificerad kontrollansvarig (KA) till ditt bygge? Vi hjälper dig uppfylla alla de krav som ställs i lager, föreskrifter och förordningar. Våra KA är erfarna och certifierade för både normala och kvalificerade projekt.

Läs mer om kontrollansvarig (KA)