Byggkonsultation

Behöver du ett bollplank till ditt byggprojekt? Våra byggkonsulter är vana att stötta kunder med kunskap och erfarenhet - genom hela projektet eller vid enstaka tillfällen då komplicerade frågor dyker upp.

Byggkonsultation – rådfrågning vid exempelvis upphandling eller avtal

Det är dyrt att bygga fel

Att driva ett byggprojekt kan vara både komplicerat och tidskrävande. Små missar i kritiska skeden skapar stora fel som blir både kostsamma och krångliga att åtgärda. Om du inte själv är expert inom byggnation och entreprenadjuridik så kan du spara mycket pengar genom att ställa dina frågor till en byggkonsult.

3 exempel på kritiska moment i varje byggprojekt

Tre exempel på moment som är kritiska för ditt byggprojekt är upphandling, granskning av åtgärdsplan och avtalsskrivning. Vid dessa tre moment hjälper byggkonsulten dig att kontrollera ifall byggentreprenören är seriös, att deras förslag till lösning är genomförbar och kostnadseffektiv, samt att ni får ett bra och rättvist avtal. Beroende på projektets storlek är det inte alltid nödvändigt att genomföra alla tre moment, för mindre projekt kan det räcka med endast en avtalsgranskning.

Stor skillnad i skydd mellan privatpersoner och BRFer eller företag

Om du representerar en bostadsrättsförening eller ett företag är det viktigt att komma ihåg att BRFer och företag inte omfattas av samma skydd som en privatperson har genom konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Detta innebär att det avtal som ni tecknar eller offert som ni accepterar är bindande, oavsett hur ofördelaktigt eller orättvist avtalet är författat. Därför är det extra viktigt att en sakkunnig expert granskar avtalen för att säkerställa att ni får det ni betalar för.

Erfarna byggkonsulter med lång erfarenhet

Skyhills byggkonsulter är experter inom sina discipliner och har lång erfarenhet av byggnation. Helst vill vi vara med och stötta under hela projektet (för det är då vi kan skapa mest värde) men det går självklart lika bra att vända sig till oss om ni behöver hjälp i enstaka moment.

Kontakta oss så berättar vi mer