Tillgänglighetssakkunnig

En tillgänglighetssakkunnig säkerställer att byggnader och utemiljöer utformas för att kunna nyttjas av alla människor - med och utan funktionshinder.

Tillgänglighetssakkunnig – kontrollerar så att byggnaden blir användbar och tillgänglig för alla

I samband med större och/eller komplicerade projekt som kräver bygglov- eller anmälan kan du som byggherre behöva anlita en Certifierad Tillgänglighetssakkunnig för att säkerställa att de lagar och regler som finns efterlevs. Byggnader så väl som fysiska miljöer måste utformas så att de blir användbara och tillgängliga för alla människor – med och utan funktionshinder.

Vad gör en tillgänglighetssakkunnig?

En tillgänglighetssakkunnig säkerställer att ditt byggprojekt uppfyller bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet. Plan- och Bygglagen säger  att det måste finnas en person, med särskild erfarenhet och kunskap inom området, som genomför kontroll av tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta sker i samband med bygglov och enligt kontrollplanen. Personen ska vara certifierad inom tillgänglighet av ett ackrediterat certifieringsorgan. En duktig sakkunnig inom tillgänglighet hjälper även dig som byggherre att undvika kostsamma misstag i god tid, något som spar mycket tid och pengar.

Skyhills certifierade tillgänglighetssakkunniga

Våra sakkunniga är Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet – TIL 2 och har den särskilda kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig i ditt byggprojekt. Bygglagstiftningen kan vara både knepig och fyrkantig inom tillgänglighetsområdet. Våra tillgänglighetssakkunniga guidar dig som byggherre genom regelverket och säkerställer att ditt byggprojekt uppnår bygglagstiftningens alla krav.

Kontakta oss så berättar vi mer