Byggprojektledning

Byggprojekt kan vara väldigt komplexa. För att genomföra ett framgångsrikt byggprojekt så behöver man som byggherre både tid och kunskap. Har man inte den tid eller kunskap som krävs så bör man anlita en byggprojektledare.

Byggprojektledning – samordning av byggets alla konsulter och entreprenörer

Vad gör en byggprojektledare?

Då alla projekt är olika så varierar en projektledares arbetsuppgifter från ett projekt till ett annat. Vanligtvis så ingår det i en projektledares arbetsuppgifter att samordna och sköta kontakten med de olika konsulter och entreprenörer som är inblandade i projektet. I de fall då det även finns hyresgäster och verksamheter att ta hänsyn till så sköter projektledaren även kontakten med dem.

Projektledaren håller i projekteringsmöten och byggmöten samt driver processen framåt och bevakar ekonomin, tider och tekniska frågor. Projektledaren sammanställer förfrågningsunderlag och genomför upphandlingar av projektörer, kontrollansvarig, entreprenörer och besiktningsmän. Vid offentlig upphandling så är det viktigt att upphandlingen följer lagen om offentlig upphandling.

Erfarna projektledare för komplicerade byggprojekt

På Skyhill har vi byggprojektledare med den kunskap och erfarenhet som krävs för att driva de mest komplicerade byggprojekten. Arbetet inleds oftast med att vi tar fram en gränsdragningslista. Här får du som byggherre en bra bild över projektets omfattning och allt som bör göras.

Oavsett typ av byggprojekt – stort som litet – så ingår det i vårt jobb som projektledare att hjälpa dig som byggherre genom att bevaka dina intressen och säkerställa att du får det du betalar för.

Kontakta oss så berättar vi mer