Skyhill AB grundas av Ove Högberg. Redan från start var affärsidén att arkitekter och projektledare skulle dra nytta av varandras kunskap och ha en väldigt bra erfarenhetsåterföring genom att jobba tätt ihop. Med från start förutom Ove var Tiina som hjälpte till med ekonomin, Magnus som jobbade extra samtidigt som han slutförde sina studier på KTHs arkitektlinje, samt arkitekten Jonny Wilbacher.