Vi projekterar och projektleder bland annat större ombyggnader av lokaler till forsknings- och läkemedelsbolaget Medivir AB, bland annat labb, kontor, bibliotek och personalutrymme.