Strängnäs kommun bygger om och moderniserar äldreboendet Isabellagården, vi anlitas för att projektera och projektleda.