Magnus, Ami och Stella går på sin första kurs i BIM-programmet Revit.