Skyhills arkitekter går på sin första kurs i BIM-programmet Revit.