Under mottot ”långt ifrån lagom” beställer Botkyrka kommun projektering och projektledning för en ny förskola i Tullinge. Resultatet blir en nydanande och energieffektiv förskola kallad Bäverhyddan.