Vi utför gestaltningsprogram och detaljplanarbete för Klungbyn Näs i Grödinge, med höga krav på kulturvärden och skydd mot förvanskning. Idag finns det en detaljplan för byn.