Som projektledare, i samarbete med utbildningsförvaltningen vid Stockholms stad tar vi fram ett kapacitetsberäkningsverktyg. Verktyget beräknar efter inventering en skolas elevkapacitet oavsett hur och när den är byggd.