I samarbete med Botkyrka kommun utvecklar vi ett koncept för ombyggnation av förskolor från 1970- talet. Konceptet innebär ny överbyggnad på befintlig grundläggning. Resultatet blev förskolorna Violen och Prästkragen. Till 90% nya byggnader men till 2/3 kostnad i jämförelse mot total nyproduktion.