Servicebyggnader med höga krav på utformning projekteras fram för Hökmossbadet i Nykvarns kommun och Lida naturport i Botkyrka kommun. För Lidaprojektet är Skyhill även projektledare.