Äldre- och trygghetsboendet Myntan i Nyköping invigs. Projektet färdigställs i tid, och kostnaderna är lägre än budgeterat.