Skyhills verksamhetsmål förnyas. Bland annat så bestäms tydliga mål för tillväxt.

Programarbete påbörjas för en ny typförskola åt Nynäshamns kommun. Förskolan är för närvarande under uppförande.