Vi projekterar två stora modulskolor i Halmstad åt Parmaco AB.