I rollen som inköpsstöd för upphandling av delentreprenader stöttar Skyhill Biskopsuddens Fastighetsförvaltning AB i deras uppdrag att bygga en restaurang av absolut toppklass ute på Biskopsudden.