IKEA fasadskyltÄnnu ett nytt roligt projekt i Gallerian när IKEA bygger nytt cityvaruhus. Vi har rollen som projektledare, tillgänglighetssakkunniga och kontrollansvariga åt vår beställare AMF Fastigheter.