Med en strävan om att hela tiden bli bättre beslutar vi oss för att påbörja rekryteringen av en kundansvarig till Skyhill. Tanken är att den kundansvarige på heltid ska arbeta med att förbättra upplevelsen för våra kunder.