Skyhill får förnyat förtroende att utföra garanti- och slutbesiktningar åt Mio