Invigning av förskolan Cykelskogen i Nynäshamn.
Skyhill har varit generalkonsult, projektledare och arkitekt för projektet.