Gröndalshallen får slutbesked och ombyggnationsprojektet som pågått sedan 2015 går i mål. Skyhill har haft rollen som kontrollansvarig samt landskapsarkitekt.