Vi uppdaterar vår värdegrund så att hållbarhet får en egen punkt.