Som projekt- och byggledare samt kontrollansvarig får vi förtroendet att hjälpa vår beställare AMF Fastigheter i ombyggnationsprojektet Kv. Hammaren där cirka 9000 m2 ska hyresgästanpassas.