I rollen som arkitekter, kontrollansvariga och projektledare hjälper vi våra beställare AMF fastigheter att renovera delar av fasaden på Femte Hötorgshuset. I samband med detta genomför vi också en renovering av terrassen mellan den fjärde och femte skrapan.