Som kontrollansvarig samt projekt- och projekteringledare så utför Skyhill en ombyggnation för hyresgästanpassning av befintliga lokaler  i Kv. Oxen Större 21.