Skyhill får förtroendet att i rollen som huvudlärare undervisa på flera kurser inom arkitektur och byggteknik på Värmdö Kommuns Yrkeshögskola och deras utbildning för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.