Med passion för byggnadskonst – då, nu och framåt

Mycket har hänt sedan 1998 då första tanken på att starta Skyhill kom från Ove Högberg, projektledare på Svenska Bostäder. Då byggdes grunden. Nu förvaltar vi visionen.

Arkitekt och projektledare
Medarbetare

Hej, det är vi som är Skyhill

Magnus Jansson

Projektchef, Kontrollansvarig Kategori K, Certifierad Tillgänglighetssakkunnig & Arkitekt MSA

Susanne Friberg

Ekonomiansvarig

August Eklund

Gruppchef projekt- och byggledning, Kontrollansvarig Kategori N

Mikael Liberson

Projektledare & Byggledare

Kalle Cedervall

Gruppchef projekt- och byggledning, Kontrollansvarig Kategori N

Linnea Herrala

Projektledare & Byggledare

Andrea Bacuzzi

Arkitekt SAR/MSA & Certifierad Tillgänglighetssakkunnig

Pia Klarke

Kundansvarig

Frank Sollier

Kontrollansvarig Kategori K & Besiktningsman

Viktor Nilsson

Projektledare & BIM-projektör

Kaweh Danishmand

Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N

Albin Östman

Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N

Christer Törnros

Gruppchef projekt- och byggledning, Besiktningsman

Bengt Lundborg

Projektledare, Byggledare, Besiktningsman & Kontrollansvarig Kategori K

Mats Lundquist

Projektledare, Byggledare, Besiktningsman & Kontrollansvarig Kategori K

Johan Bjärnström

Arkitekt MSA

Fredrik Solberg

Projektledare, Byggledare & Besiktningsman

Jochum Beckeld

Arkitekt MSA

Christian Ernst

Gruppchef arkitektur

Nina Uddén

Kundansvarig

Mark Ambervill

Projektledare & Byggledare

och här är våra bästa vänner

Ossie

Fröken Jansson

Vision & värdegrund

Vår vision

Skyhills vision är:Vi är det arkitekt- och teknikkonsultföretag i Sverige som skapar mest värde åt våra kunder.

Vi uppfyller vår vision genom att…

Vi verkar för kundens bästa
Vi är övertygade om att det som är bäst för kunden är också bäst för oss på lång sikt. Vi gör vårt bästa för att förtjäna våra kunders förtroende och vi strävar alltid efter att utföra våra tjänster mer effektivt.

Vi strävar efter att vara Sveriges bästa arbetsplats
Vi strävar efter att vara Sveriges bästa arbetsplats för våra medarbetare. Vi gör vårt bästa för att ha nöjda medarbetare som ständigt utvecklas. Att våra medarbetare är nöjda och fortsätter utvecklas säkerställer att våra medarbetare också kommer att göra sitt bästa för att våra kunder ska bli nöjda.

Vi fortsätter att lära oss
Både genom fortsatt utbildning samt genom ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte från våra kunder, samarbetspartners samt mellan våra projektledare och arkitekter, ser vi till att lära oss av våra egna och andras erfarenheter för att förbättra, anpassa och uppdatera vårt erbjudande till våra kunder.

”Vi är bättre arkitekter för att vi är projektledare och vi är bättre projektledare för att vi är arkitekter”

Värdegrund

Vår värdegrund ligger till grund för hur vi beter oss i det dagliga arbetet. Den är också en vägledning för hur vi som arbetar på Skyhill ska bemöta andra människor.

Läs Skyhills värdegrund

Som medarbetare på Skyhill har man ett personligt ansvar att alltid jobba i linje med vår värdegrund. Som medarbetare kan man vid svåra beslut luta sig mot företagets värdegrund för att veta vad som är rätt. Vi inser att vi inte är perfekta och därför arbetar vi efter principen: framsteg, inte perfektion.

Ärliga
Vi är ärliga mot varandra och mot våra kunder. Vi bryter aldrig mot lagen. Innan vi agerar så frågar vi alltid oss själva om vi är villiga att ha det tänkta agerandet skrivet nästa dag på framsidan av vår lokala tidning, att läsas av våra makar, barn och vänner med rapporteringen gjord av en informerad och kritisk reporter.

Jämställdhet
Vi jobbar aktivt för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Kön ska inte ska spela någon roll. Vi pratar öppet om jämställdhet och agerar om någon råkar illa ut.

Kommunikation
Vi pratar direkt till varandra och inte om varandra, speciellt när vi är missnöjda med någonting. Vi är tydliga i vår kommunikation till våra kunder med målet att göra dem nöjda på lång sikt, även om det innebär att vi gör någon missnöjd på kort sikt.

Professionella
Vi håller det vi lovar och uppträder fackmässigt.

Respekt
Vi behandlar andra människor som vi själva vill bli behandlade. Vi respekterar tider och kundens ekonomi.

Samarbete
Vi samarbetar med varandra och hjälper våra kunder att uppnå bästa möjliga lösning. Vi vet att lagspel lönar sig både för gruppen och individen på lång sikt.

Ansvar
Vi tar alltid ansvar för vårt arbete och beteende. Vi är självkritiska och försöker alltid bli bättre.

Vänlighet
Vi är alltid vänliga mot alla våra medmänniskor.

Ödmjuka
Vi är ödmjuka och erkänner när vi har fel. Det är okej att göra fel, så länge vi lär oss av våra misstag. Det viktigaste för oss är att uppnå bästa möjliga slutresultat, inte att vi som individer eller företag har rätt.

Långsiktiga
Vi arbetar långsiktigt i allt vi gör. Detta kan ibland innebära att vi offrar någonting på kort sikt för att bibehålla vårt rykte och våra relationer på lång sikt.

Tacksamma
Vi är tacksamma för våra kunder och för varandra.

Hjälpsamma
Vi hjälper våra kunder att uppnå bästa möjliga slutresultat i sina projekt. Vi stöttar varandra om någon mår dåligt eller behöver hjälp. Lagspel är viktigt för oss.

Hållbarhet
Vi inkluderar ett hållbarhetsperspektiv i allting vi gör. Med detta menas att vi alltid – oavsett aktivitet, internt som externt – gör vårt bästa för att agera hållbart.

Skyhills historia

1998

Ove Högberg, Marita Högberg, Magnus Jansson och Tiina Jansson sitter runt köksbordet hemma på Vårvägen i Tullinge och diskuterar Oves företagsidé. Att starta ett eget företag där projektledare och arkitekter förstår varandras arbete och jobbar sida vid sida. Den kvällen bestäms även företagsnamnet Skyhill som kom till genom att vrida och vända på Oves efternamn. Sikta mot himlen, stabilt som ett berg. I vardagsrummet intill köket tittar en av våra framtida medarbetare, Johan Högberg (då 11år gammal) på film. Filmens titel oklar, mest troligt Karlsson på taket.

1998

Magnus ritar flera olika förslag på hur företagets logga ska se ut.

Skisser på Skyhills logotyp
Skisser på Skyhills logotyp

1999

Ove Högberg

Skyhill AB grundas av Ove Högberg. Redan från start var affärsidén att arkitekter och projektledare skulle dra nytta av varandras kunskap och ha en väldigt bra erfarenhetsåterföring genom att jobba tätt ihop. Med från start förutom Ove var Tiina som hjälpte till med ekonomin, Magnus som jobbade extra samtidigt som han slutförde sina studier på KTHs arkitektlinje, samt arkitekten Jonny Wilbacher.

1999

Ett år av lågkonjunktur så det var väldigt viktigt att hålla en låg prisbild. Därför fick Skyhills kontor vara hemma i huset på Vårvägen de första 3 åren.  Ove försökte förenkla allt administrativt arbete så att alla kunde lägga så mycket tid som möjligt på projekten samt på vidareutbildning. Att satsa på personalens vidareutbildning så att kompetensen alltid är hög var viktigt redan från start på Skyhill, och är det än idag.

2000


Johan Högberg

Johan Högberg, Oves son, börjar nu jobba på Skyhill som alltiallo.

2002

Vi flyttar in som inneboende hos Frändfors VVS, men inser snabbt att vi behöver ett eget hem.

2003

Vi får vårt första riktiga kontor på Alfred Nobels allé 216 i Tullinge. Med en modern öppen planlösning i en trivsam vindsvåning drevs verksamheten vidare i flera år.

2004

Vi projekterar och projektleder bland annat större ombyggnader av lokaler till forsknings- och läkemedelsbolaget Medivir AB, bland annat labb, kontor, bibliotek och personalutrymme.

2005

Vi projekterar och projektleder uppförandet av en ny fullstor idrottshall, Bergvretenhallen, i Enköping.

2006

Ombyggnation av restaurangen och storköket vid Martin Olssons huvudkontor i Årsta. Vi projekterar och projektleder.

2007

Strängnäs kommun bygger om och moderniserar äldreboendet Isabellagården, vi anlitas för att projektera och projektleda.

2008

Under mottot ”långt ifrån lagom” beställer Botkyrka kommun projektering och projektledning för en ny förskola i Tullinge. Resultatet blir en nydanande och energieffektiv förskola kallad Bäverhyddan.

2008

Skyhills arkitekter går på sin första kurs i BIM-programmet Revit.

2009

Johan Högberg är nu klar med sina studier på Nackademin och börjar arbeta heltid som projektledare.

2010

Ove beslutar sig för att det är dags att påbörja sin nedtrappning och lämnar över VD- posten till Magnus Jansson. Johan Högberg som nu jobbar heltid tar över Magnus gamla position som vice VD. Ove stannar kvar i många år framåt som både bollplank och rådgivare.

2010

Vi utför gestaltningsprogram och detaljplanarbete för Klungbyn Näs i Grödinge, med höga krav på kulturvärden och skydd mot förvanskning. Idag finns det en detaljplan för byn.

2010

Vi deltar i vår första arkitekttävling (projektet Myntan i Nyköping) där vi vinner och blir sedan också anlitade för att projektera samt projektleda bygget.

2011

Botkyrka kommun bygger om Tullingebergsskolan – vi ritar!

2012

I samarbete med Botkyrka kommun utvecklar vi ett koncept för ombyggnation av förskolor från 1970- talet. Konceptet innebär ny överbyggnad på befintlig grundläggning. Resultatet blev förskolorna Violen och Prästkragen. Till 90% nya byggnader men till 2/3 kostnad i jämförelse mot total nyproduktion.

2012

Som projektledare, i samarbete med utbildningsförvaltningen vid Stockholms stad tar vi fram ett kapacitetsberäkningsverktyg. Verktyget beräknar efter inventering en skolas elevkapacitet oavsett hur och när den är byggd.

2013

Servicebyggnader med höga krav på utformning projekteras fram för Hökmossbadet i Nykvarns kommun och Lida naturport i Botkyrka kommun. För Lidaprojektet är Skyhill även projektledare.

2014

Äldre- och trygghetsboendet Myntan i Nyköping invigs. Projektet färdigställs i tid, och kostnaderna är lägre än budgeterat.

2014

Välkommen August Eklund, projektledare.

2015

Vi flyttar till våra nuvarande lokaler på Månskärsvägen 10a i Kungens Kurva.

2016

Skyhills verksamhetsmål förnyas. Bland annat så bestäms tydliga mål för tillväxt.

Programarbete påbörjas för en ny typförskola åt Nynäshamns kommun. Förskolan är för närvarande under uppförande.

2017

Välkommen Kalle Cedervall, projektledare och Markus Forsström, marknadschef.

2017

Som generalkonsult, arkitekt och projektledare hjälper vi Xylem med en till- och ombyggnad samt en ytskiktsrenovering av deras kontors- och verkstadslokaler i Sundbyberg.

2017

Vi projekterar två stora modulskolor i Halmstad åt Parmaco AB.

2017

Vi växer i en stadig takt och dubblerar vår lokalyta genom att ta över grannkontoret. Vi gör även flera ändringar i organisationen, Magnus tar på sig rollen som projektchef och Johan blir ny VD.

2017

Hela företaget åker till Barcelona för konferens och teambuilding

2017

Trevligt julbord på skärgårdsbåt med både medarbetare och familjer

2017

Skyhill är generalkonsult, arkitekt och projektledare för projekt Björkhaga som är en ny-,om- och tillbyggnad av en skola på cirka 900 elever i Tumba, Botkyrka kommun.

2018

På uppdrag av AMF Fastigheter så utför Skyhill i rollen som arkitekter och projektledare, renovering av entréer och hisshallar samt ombyggnad och hyresgästanpassning av befintliga kontorslokaler i femte hötorgsskrapan.

2018

Vi lanserar vår nya hemsida.

2018

Årets konferensresa blir till Budapest där vi får möta en tidig vår.

2018

Ombyggnad och anpassning av befintliga lokaler på Storvretsskolan i Tumba, Botkyrka kommun. Målet med projektet är att inrymma en träningssärskola för barn med särskilda behov. Vi är generalkonsult, arkitekt och projektledare.

2018

Välkommen Bengt Lundborg, projekt- och byggledare.

2018

Efter nästan 20 år på Skyhill väljer Johan att gå vidare i sin karriär för att helhjärtat kunna satsa på sitt drömyrke och största hobby, värdeinvestering.
Markus tar över rollen som VD för Skyhill.

2018

För tredje året i rad har vi ett lag som deltar i Stafesten som är Sveriges största stafett med tusentals löpare

2018

Vi blir stolta samarbetspartners till Huddinge Hockey.


2018

Välkommen Viktor Nilsson, projektledare & byggledare samt Kaweh Danishmand, projektledare & byggledare.

Viktor Nilsson
Kaweh Danishmand

2018

Årets julbord ägde rum på vackra Balingsholm herrgård med medarbetare och familjer.

2019

Konferensresa till Bergamo där vi njuter av både vacker arkitektur samt god mat och dryck

2019

Invigning av förskolan Cykelskogen i Nynäshamn.Skyhill har varit generalkonsult, projektledare och arkitekt för projektet.

2019

Frank Sollier - Kontrollansvarig Kategori K & Besiktningsman, Skyhill AB

Välkommen Frank Sollier, kontrollansvarig kategori K & besiktningsman

2019

Som kontrollansvarig samt projekt- och projekteringledare så utför Skyhill en ombyggnation för hyresgästanpassning av befintliga lokaler  i Kv. Oxen Större 21.

2019

Som projekt- och byggledare samt kontrollansvarig får vi förtroendet att hjälpa vår beställare AMF Fastigheter i ombyggnationsprojektet Kv. Hammaren där cirka 9000 m2 ska hyresgästanpassas.

2019


Albin Östman, projektledare & byggledare

Välkommen Albin Östman, projektledare & byggledare

2019

I 20 år har Dagens Industri utsett de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven, vilket gör oss på Skyhill extra stolta över att blivit ett Gasellföretag 2019. Stort tack till våra fantastiska medarbetare och kunder som gjort detta möjligt.

2019

Årets julbord ägde rum på fantastiska Vidbynäs Kök & Bar med medarbetare och familjer

2019

Björn Ulvaeus startar ett digitalt center på 7.500 m2 i Femte Hötorgsskrapan och vi på Skyhill har det stora nöjet att hjälpa våra beställare AMF Fastigheter i rollen som projekteringsledare och kontrollansvarig.

2020

Efter nästan 20 år på Skyhill går Tiina vidare mot nya utmaningar. Stort tack Tiina för alla fina år! I samband med detta väljer Malte att gå i pension.

2020

Välkommen Susanne Friberg, ekonomiansvarig

Susanne Friberg, ekonomiansvarig

2020

Konferensresa till Alicante

2020

Gröndalshallen får slutbesked och ombyggnationsprojektet som pågått sedan 2015 går i mål. Skyhill har haft rollen som kontrollansvarig samt landskapsarkitekt.

2020

Välkommen Ossie

2020

Välkommen Linnea, vår nya projektledare och byggledare

2020

Som huvudbesiktningsman får Skyhill förtroendet att utföra entreprenad-besiktningar åt MIO på deras varuhus i Växjö och Örebro.

2021

Välkommen Andrea Bacuzzi, Arkitekt SAR/MSA

2021

I rollen som arkitekter, kontrollansvariga och projektledare hjälper vi våra beställare AMF fastigheter att renovera delar av fasaden på Femte Hötorgshuset. I samband med detta genomför vi också en renovering av terrassen mellan den fjärde och femte skrapan.

2021

Med en strävan om att hela tiden bli bättre beslutar vi oss för att påbörja rekryteringen av en kundansvarig till Skyhill. Tanken är att den kundansvarige på heltid ska arbeta med att förbättra upplevelsen för våra kunder.

2021

Välkommen Christer Törnros, ny projektledare & byggledare

2021

Skyhill har sedan tidigare hjälpt AMF Fastigheter AB med flera av deras projekt i Gallerian. Nu startar nästa stora projekt då Elgiganten bygger en stor flaggskeppsbutik  i hörnet Hamngatan och Regeringsgatan. Bild: Elgiganten

2021

Fröken Jansson

Välkommen Fröken Jansson

2021

Skyhill ritar fjällby i Storhogna åt Mälarö Group

2021

IKEA fasadskylt

Ännu ett nytt roligt projekt i Gallerian när IKEA bygger nytt cityvaruhus. Vi har rollen som projektledare, tillgänglighetssakkunniga och kontrollansvariga åt vår beställare AMF Fastigheter.

2021

Pia Klarke, Kundansvarig Skyhill

Välkommen Pia Klarke, ny kundansvarig

2021

Innovation för klimatet

Skyhill ställer sig bakom initiativet ”Innovation för klimatet” för att på ett aktivt sätt få större möjlighet att bidra till färdplanerna för ett fossilfritt Sverige.

2021

Julbord på Vidbynäs Kök & Bar

Julbord med familjer på Vidbynäs Kök och Bar

2021


Som huvudbesiktningsman får Skyhill förtroendet att utföra entreprenadbesiktningsuppdrag åt Balder.

2022

Mats Lundquist - Projektledare, Byggledare & Besiktningsman

Välkommen Mats Lundquist, projektledare, byggledare och besiktningsman

2022

Skyhill hjälper Lokala Staden och Dark Edition att etablera Cloud Kitchen på flera platser i Sverige

2022

Skyhill får förtroendet att i rollen som huvudlärare undervisa på flera kurser inom arkitektur och byggteknik på Värmdö Kommuns Yrkeshögskola och deras utbildning för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.

2022

Konferensresa till Malaga

Konferensresa till Malaga

2022

I rollen som Tillgänglighetssakkunnig hjälper vi Balder med ett utmanande projekt i centrala Stockholm.

2022

Välkommen Johan Bjärnström, Arkitekt MSA

2022

Vi uppdaterar vår värdegrund så att hållbarhet får en egen punkt.

2022

Julbord med familjer

Julbord på Brasserie Vidbynäs

2023

Fredrik Solberg, Projektledare, Byggledare & Besiktningsman, Skyhill

Välkommen Fredrik Solberg, Projektledare, Byggledare & Besiktningsman

2023

Cirkle K

Vi får förtroendet att hjälpa Circle K med besiktningar av deras fastigheter

2023

Vi skriver under Klimatarena Stockholms klimatlöfte för en klimatneutral och cirkulär bygg- och anläggningssektor i Stockholms län. Läs mer på klimatarenastockholm.se

2023

Jochum Beckeld, Gruppchef Arkitektur, Skyhill

Välkommen Jochum Beckeld, Arkitekt MSA

2023

Christian Ernst, Arkitekt

Välkommen Christian Ernst, Gruppchef arkitektur

2023

I rollen som huvudbesiktningsman får vi förtroendet att utföra entreprenadbesiktningar av Pelican Self Storage nya enheter i Rissne och Veddesta.

2023

Vi tar oss an flera projekt åt Serneke, bland annat nyproduktion av bostäder i Knivsta, Lidingö och Nacka.

2023

Skyhill skissar på nya bostadsområden åt Mälarö Group på Färingsö

2023

Julbord med familjer på vackra Brasserie Vidbynäs

2024

Nina Uddén

Välkommen Nina Uddén, Kundansvarig

2024

Vi får utökat förtroende av Circle K och bistår dem i ritandet av framtidens stationer

2024

Välkommen Mark Ambervill, Projekt- och byggledare