Loading...
Om oss2018-11-13T10:04:57+00:00

Hej, det är vi som är Skyhill

Magnus Jansson
Magnus JanssonVice VD, Projektchef & Arkitekt MSA
Tiina Jansson
Tiina JanssonEkonomiansvarig
August Eklund
August EklundProjektledare & Byggledare
Donald Hogarth
Donald HogarthArkitekt MA/RA/SAR
Kalle Cedervall
Kalle CedervallProjektledare & Byggledare
Rana Naser
Rana NaserArkitekt MSA, Stad- och regionplanerare
Bengt Lundborg
Bengt LundborgProjektledare & Byggledare
Mikael Liberson
Mikael LibersonProjektledare & Projekteringsledare
Caroline Lagergren
Caroline LagergrenBiträdande Projektledare & Byggledare
Nashwan Al–Shamani
Nashwan Al–ShamaniBIM - Projektör
Viktor Nilsson
Viktor NilssonBiträdande Projektledare & Byggledare
Kaweh Danishmand
Kaweh DanishmandBiträdande Projektledare & Byggledare
Malte
MalteSheriff

Vision & värdegrund

VÅR VISION

Skyhills vision är:
Vi är det arkitekt- och teknikkonsultföretag i Sverige som skapar mest värde åt våra kunder.

Vi verkar för kundens bästa
Vi är övertygade om att det som är bäst för kunden är också bäst för oss på lång sikt. Vi gör vårt bästa för att förtjäna våra kunders förtroende och vi strävar alltid efter att utföra våra tjänster mer effektivt.

Vi strävar efter att Sveriges bästa arbetsplats
Vi strävar efter att vara Sveriges bästa arbetsplats för våra medarbetare. Vi gör vårt bästa för att ha nöjda medarbetare som ständigt utvecklas. Att våra medarbetare är nöjda och fortsätter utvecklas säkerställer att våra medarbetare också kommer att göra sitt bästa för att våra kunder ska bli nöjda.

Vi fortsätter att lära oss
Både genom fortsatt utbildning samt genom ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte från våra kunder, samarbetspartners samt mellan våra projektledare och arkitekter, ser vi till att lära oss av våra egna och andras erfarenheter för att förbättra, anpassa och uppdatera vårt erbjudande till våra kunder.

”Vi är bättre arkitekter för att vi är projektledare och vi är bättre projektledare för att vi är arkitekter”

VÄRDEGRUND

Vår värdegrund ligger till grund för hur vi beter oss i det dagliga arbetet. Den är också en vägledning för hur vi som arbetar på Skyhill ska bemöta andra människor.

Som medarbetare på Skyhill har man ett personligt ansvar att alltid jobba i linje med vår värdegrund. Som medarbetare kan man vid svåra beslut luta sig mot företagets värdegrund för att veta vad som är rätt. Vi inser att vi inte är perfekta och därför arbetar vi efter principen: framsteg, inte perfektion.

Ärliga
Vi är ärliga mot varandra och mot våra kunder. Vi bryter aldrig mot lagen. Innan vi agerar så frågar vi alltid oss själva om vi är villiga att ha det tänkta agerandet skrivet nästa dag på framsidan av vår lokala tidning, att läsas av våra makar, barn och vänner med rapporteringen gjord av en informerad och kritisk reporter.

Jämställdhet
Vi jobbar aktivt för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Kön ska inte ska spela någon roll. Vi pratar öppet om jämställdhet och agerar om någon råkar illa ut.

Kommunikation
Vi pratar direkt till varandra och inte om varandra, speciellt när vi är missnöjda med någonting. Vi är tydliga i vår kommunikation till våra kunder med målet att göra dem nöjda på lång sikt, även om det innebär att vi gör någon missnöjd på kort sikt.

Professionella
Vi håller det vi lovar och uppträder fackmässigt.

Respekt
Vi behandlar andra människor som vi själva vill bli behandlade. Vi respekterar tider och kundens ekonomi.

Samarbete
Vi samarbetar med varandra och hjälper våra kunder att uppnå bästa möjliga lösning. Vi vet att lagspel lönar sig både för gruppen och individen på lång sikt.

Ansvar
Vi tar alltid ansvar för vårt arbete och beteende. Vi är självkritiska och försöker alltid bli bättre.

Vänlighet
Vi är alltid vänliga mot alla våra medmänniskor.

Ödmjuka
Vi är ödmjuka och erkänner när vi har fel. Det är okej att göra fel, så länge vi lär oss av våra misstag. Det viktigaste för oss är att uppnå bästa möjliga slutresultat, inte att vi som individer eller företag har rätt.

Långsiktiga
Vi arbetar långsiktigt i allt vi gör. Detta kan ibland innebära att vi offrar någonting på kort sikt för att bibehålla vårt rykte och våra relationer på lång sikt.

Tacksamma
Vi är tacksamma för våra kunder och för varandra.

Hjälpsamma
Vi hjälper våra kunder att uppnå bästa möjliga slutresultat i sina projekt. Vi stöttar varandra om någon mår dåligt eller behöver hjälp. Lagspel är viktigt för oss.

Skyhills
historia

januari 1998

1998

Ove Högberg, Marita Högberg, Magnus Jansson och Tiina Jansson sitter runt köksbordet hemma på Vårvägen i Tullinge och diskuterar Oves företagsidé. Att starta ett eget företag där projektledare och arkitekter förstår varandras arbete och jobbar sida vid sida. Den kvällen bestäms även företagsnamnet Skyhill som kom till genom att vrida och vända på Oves efternamn. Sikta mot himlen, stabilt som ett berg. I vardagsrummet intill köket tittar en av våra framtida medarbetare, Johan Högberg (då 11år gammal) på film. Filmens titel oklar, mest troligt Karlsson på taket.

februari 1998

1998

Magnus ritar flera olika förslag på hur företagets logga ska se ut.

mars 1999

1999

Skyhill AB grundas av Ove Högberg. Redan från start var affärsidén att arkitekter och projektledare skulle dra nytta av varandras kunskap och ha en väldigt bra erfarenhetsåterföring genom att jobba tätt ihop. Med från start förutom Ove var Tiina som hjälpte till med ekonomin, Magnus som jobbade extra samtidigt som han slutförde sina studier på KTHs arkitektlinje, samt arkitekten Jonny Wilbacher.

september 1999

1999

Ett år av lågkonjunktur så det var väldigt viktigt att hålla en låg prisbild. Därför fick Skyhills kontor vara hemma i huset på Vårvägen de första 3 åren.  Ove försökte förenkla allt administrativt arbete så att alla kunde lägga så mycket tid som möjligt på projekten samt på vidareutbildning. Att satsa på personalens vidareutbildning så att kompetensen alltid är hög var viktigt redan från start på Skyhill, och är det än idag.

januari 2000

2000

Johan Högberg, Oves son, börjar nu jobba på Skyhill som alltiallo.

september 2002

2002

Vi flyttar in som inneboende hos Frändfors VVS, men inser snabbt att vi behöver ett eget hem.

maj 2003

2003

Vi får vårt riktiga kontor på Alfred Nobels allé 216 i Tullinge. Med en modern öppen planlösning i en trivsam vindsvåning drevs verksamheten vidare i flera år.

februari 2004

2004

Vi projekterar och projektleder bland annat större ombyggnader av lokaler till forsknings- och läkemedelsbolaget Medivir AB, bland annat labb, kontor, bibliotek och personalutrymme.

januari 2005

2005

Vi projekterar och projektleder uppförandet av en ny fullstor idrottshall, Bergvretenhallen, i Enköping.

juli 2006

2006

Ombyggnation av restaurangen och storköket vid Martin Olssons huvudkontor i Årsta. Vi projekterar och projektleder.

januari 2007

2007

Välkommen Stella Petza, projektör på Skyhill.

februari 2018

2007

Strängnäs kommun bygger om och moderniserar äldreboendet Isabellagården, vi anlitas för att projektera och projektleda.

2008

Välkommen Ami Ryk, arkitekt på Skyhill.

2008

Under mottot ”långt ifrån lagom” beställer Botkyrka kommun projektering och projektledning för en ny förskola i Tullinge. Resultatet blir en nydanande och energieffektiv förskola kallad Bäverhyddan.

2008

Magnus, Ami och Stella går på sin första kurs i BIM-programmet Revit.

2009

Johan Högberg är nu klar med sina studier på Nackademin och börjar arbeta heltid som projektledare.

2010

Ove beslutar sig för att det är dags att påbörja sin nedtrappning och lämnar över VD- posten till Magnus Jansson. Johan Högberg som nu jobbar heltid tar över Magnus gamla position som vice VD. Ove stannar kvar i många år framåt som både bollplank och rådgivare.

2010

Vi utför gestaltningsprogram och detaljplanarbete för Klungbyn Näs i Grödinge, med höga krav på kulturvärden och skydd mot förvanskning. Idag finns det en detaljplan för byn.

2010

Vi deltar i vår första arkitekttävling (projektet Myntan i Nyköping) där vi vinner och blir sedan också anlitade för att projektera samt projektleda bygget.

2011

Botkyrka kommun bygger om Tullingebergsskolan – vi ritar!

2012

I samarbete med Botkyrka kommun utvecklar vi ett koncept för ombyggnation av förskolor från 1970- talet. Konceptet innebär ny överbyggnad på befintlig grundläggning. Resultatet blev förskolorna Violen och Prästkragen. Till 90% nya byggnader men till 2/3 kostnad i jämförelse mot total nyproduktion.

2012

Som projektledare, i samarbete med utbildningsförvaltningen vid Stockholms stad tar vi fram ett kapacitetsberäkningsverktyg. Verktyget beräknar efter inventering en skolas elevkapacitet oavsett hur och när den är byggd.

2013

Servicebyggnader med höga krav på utformning projekteras fram för Hökmossbadet i Nykvarns kommun och Lida naturport i Botkyrka kommun. För Lidaprojektet är Skyhill även projektledare.

2014

Äldre- och trygghetsboendet Myntan i Nyköping invigs. Projektet färdigställs i tid, och kostnaderna är lägre än budgeterat.

2014

Välkommen August Eklund, projektledare och Johan Fransson, arkitekt. 

2015

Vi flyttar till våra nuvarande lokaler på Månskärsvägen 10a i Kungens Kurva.

2016

Skyhills verksamhetsmål förnyas. Bland annat så bestäms tydliga mål för tillväxt.

Programarbete påbörjas för en ny typförskola åt Nynäshamns kommun. Förskolan är för närvarande under uppförande.

2017

Välkommen Kalle Cederwall, projektledare och Markus Forsström, marknadschef. 

2017

Som generalkonsult, arkitekt och projektledare hjälper vi Xylem med en till- och ombyggnad samt en ytskiktsrenovering av deras kontors- och verkstadslokaler i Sundbyberg.

2017

Vi projekterar två stora modulskolor i Halmstad åt Parmaco AB.

2017

Vi växer i en stadig takt och dubblerar vår lokalyta genom att ta över grannkontoret. Vi gör även flera ändringar i organisationen, Magnus tar på sig rollen som projektchef och Johan blir ny VD.

2017

Hela företaget åker till Barcelona för konferens och teambuilding

2017

Trevligt julbord på skärgårdsbåt med både medarbetare och familjer

2017

Skyhill är generalkonsult, arkitekt och projektledare för projekt Björkhaga som är en ny-,om- och tillbyggnad av en skola på cirka 900 elever i Tumba, Botkyrka kommun.

2018

Välkommen Rana Naser, arkitekt och Donald Hogarth, arkitekt.

 

2018

På uppdrag av AMF Fastigheter så utför Skyhill i rollen som arkitekter och projektledare, renovering av entréer och hisshallar samt ombyggnad och hyresgästanpassning av befintliga kontorslokaler i femte hötorgsskrapan

mars 2018

2018

Vi lanserar vår nya hemsida

2018

Årets konferensresa blir till Budapest där vi får möta en tidig vår.

2018

Ombyggnad och anpassning av befintliga lokaler på Storvretsskolan i Tumba, Botkyrka kommun. Målet med projektet är att inrymma en träningssärskola för barn med särskilda behov. Vi är generalkonsult, arkitekt och projektledare.

2018

Välkommen Bengt Lundborg, projekt- och byggledare.

maj 2018

2018

Efter nästan 20 år på Skyhill väljer Johan att gå vidare i sin karriär för att helhjärtat kunna satsa på sitt drömyrke och största hobby, värdeinvestering.
Markus tar över rollen som VD för Skyhill.

2018

Välkommen Nashwan Al – Shamani, BIM – Projektör

september 2018

2018

För tredje året i rad har vi ett lag som deltar i Stafesten som är Sveriges största stafett med tusentals löpare

2018

Välkommen Mikael Liberson, projektledare och projekteringsledare.

2018

Ann-Marie Ryk, Johan Fransson och Stella Petza avslutar sina anställningar på Skyhill för att gå vidare mot nya utmaningar. Avtackning ägde rum med blommor, presenter och smörgåstårta, samt en massa kramar, skratt och tårar.

oktober 2018

2018

Välkommen Caroline Lagergren, biträdande projektledare & byggledare.

2018

Vi blir stolta samarbetspartners till Huddinge Hockey

2018

Välkommen Viktor Nilsson, biträdande projektledare & byggledare samt Kaweh Danishmand, biträdande projektledare & byggledare.

november 2018

2018

Välkommen Angelica Hogarth, Arkitekt.