Loading...
Om oss 2018-04-10T13:47:49+00:00

Skyhills
tidslinjal

januari 1998

1998

Ove Högberg, Marita Högberg, Magnus Jansson och Tiina Jansson sitter runt köksbordet hemma på Vårvägen i Tullinge och diskuterar Oves företagsidé. Att starta ett eget företag där projektledare och arkitekter förstår varandras arbete och jobbar sida vid sida. Den kvällen bestäms även företagsnamnet Skyhill som kom till genom att vrida och vända på Oves efternamn. Sikta mot himlen, stabilt som ett berg. I vardagsrummet intill köket tittar vår nuvarande VD Johan Högberg (då 11år gammal) på film. Filmens titel oklar, mest troligt Karlsson på taket.

februari 1998

1998

Magnus ritar flera olika förslag på hur företagets logga ska se ut.

mars 1999

1999

Skyhill AB grundas av Ove Högberg. Redan från start var affärsidén att arkitekter och projektledare skulle dra nytta av varandras kunskap och ha en väldigt bra erfarenhetsåterföring genom att jobba tätt ihop. Med från start förutom Ove var Tiina som hjälpte till med ekonomin, Magnus som jobbade extra samtidigt som han slutförde sina studier på KTHs arkitektlinje, samt arkitekten Jonny Wilbacher.

september 1999

1999

Ett år av lågkonjunktur så det var väldigt viktigt att hålla en låg prisbild. Därför fick Skyhills kontor vara hemma i huset på Vårvägen de första 3 åren.  Ove försökte förenkla allt administrativt arbete så att alla kunde lägga så mycket tid som möjligt på projekten samt på vidareutbildning. Att satsa på personalens vidareutbildning så att kompetensen alltid är hög var viktigt redan från start på Skyhill, och är det än idag.

januari 2000

2000

Johan Högberg, Oves son, börjar nu jobba på Skyhill som alltiallo.

september 2002

2002

Vi flyttar in som inneboende hos Frändfors VVS, men inser snabbt att vi behöver ett eget hem.

maj 2003

2003

Vi får vårt riktiga kontor på Alfred Nobels allé 216 i Tullinge. Med en modern öppen planlösning i en trivsam vindsvåning drevs verksamheten vidare i flera år.

februari 2004

2004

Vi projekterar och projektleder bland annat större ombyggnader av lokaler till forsknings- och läkemedelsbolaget Medivir AB, bland annat labb, kontor, bibliotek och personalutrymme.

januari 2005

2005

Vi projekterar och projektleder uppförandet av en ny fullstor idrottshall, Bergvretenhallen, i Enköping.

juli 2006

2006

Ombyggnation av restaurangen och storköket vid Martin Olssons huvudkontor i Årsta. Vi projekterar och projektleder.

januari 2007

2007

Välkommen Stella Petza, projektör på Skyhill.

februari 2018

2007

Strängnäs kommun bygger om och moderniserar äldreboendet Isabellagården, vi anlitas för att projektera och projektleda.

2008

Välkommen Ami Ryk, arkitekt på Skyhill.

2008

Under mottot ”långt ifrån lagom” beställer Botkyrka kommun projektering och projektledning för en ny förskola i Tullinge. Resultatet blir en nydanande och energieffektiv förskola kallad Bäverhyddan.

2008

Magnus, Ami och Stella går på sin första kurs i BIM-programmet Revit.

2009

Johan Högberg är nu klar med sina studier på Nackademin och börjar arbeta heltid som projektledare.

2010

Ove beslutar sig för att det är dags att påbörja sin nedtrappning och lämnar över VD- posten till Magnus Jansson. Johan Högberg som nu jobbar heltid tar över Magnus gamla position som vice VD. Ove stannar kvar som styrelseordförande i Skyhill och fungerar än idag som ett bollplank.

2010

Vi utför gestaltningsprogram och detaljplanarbete för Klungbyn Näs i Grödinge, med höga krav på kulturvärden och skydd mot förvanskning. Idag finns det en detaljplan för byn.

2010

Vi deltar i vår första arkitekttävling (projektet Myntan i Nyköping) där vi vinner och blir sedan också anlitade för att projektera samt projektleda bygget.

2011

Botkyrka kommun bygger om Tullingebergsskolan – vi ritar!

2012

I samarbete med Botkyrka kommun utvecklar vi ett koncept för ombyggnation av förskolor från 1970- talet. Konceptet innebär ny överbyggnad på befintlig grundläggning. Resultatet blev förskolorna Violen och Prästkragen. Till 90% nya byggnader men till 2/3 kostnad i jämförelse mot total nyproduktion.

2012

Som projektledare, i samarbete med utbildningsförvaltningen vid Stockholms stad tar vi fram ett kapacitetsberäkningsverktyg. Verktyget beräknar efter inventering en skolas elevkapacitet oavsett hur och när den är byggd.

2013

Servicebyggnader med höga krav på utformning projekteras fram för Hökmossbadet i Nykvarns kommun och Lida naturport i Botkyrka kommun. För Lidaprojektet är Skyhill även projektledare.

2014

Äldre- och trygghetsboendet Myntan i Nyköping invigs. Projektet färdigställs i tid, och kostnaderna är lägre än budgeterat.

2014

Välkommen August Eklund, projektledare och Johan Fransson, arkitekt. 

2015

Vi flyttar till våra nuvarande lokaler på Månskärsvägen 10a i Kungens Kurva.

2016

Skyhills verksamhetsmål förnyas. Bland annat så bestäms tydliga mål för tillväxt.

Programarbete påbörjas för en ny typförskola åt Nynäshamns kommun. Förskolan är för närvarande under uppförande.

2017

Välkommen Kalle Cederwall, projektledare och Markus Forsström, marknadschef. 

2017

Vi projekterar två stora modulskolor i Halmstad åt Parmaco AB.

2017

Vi dubblerar vår lokalyta genom att ta över grannkontoret. I samband med detta lämnar Magnus VD – posten till Johan. Magnus vill ägna all sin tid åt att jobba och leda Skyhills projekt och frågar Johan om han vill ta över som VD. Johan som har ett stort intresse av affärs- och företagsutveckling och är mitt i sin MBA- utbildning på Handelshögskolan tackar ja.

2017

Hela företaget åker till Barcelona för konferens och teambuilding

2017

Trevligt julbord på skärgårdsbåt med både medarbetare och familjer

2018

Välkommen Rana Naser, arkitekt och Donald Hogarth, arkitekt.

 

mars 2018

2018

Vi lanserar vår nya hemsida

2018

Årets konferensresa blir till Budapest där vi får möta en tidig vår.

2018

Välkommen Bengt Lundborg, projekt- och byggledare.