Oberoende takbesiktning

Statusbesiktning – Slutbesiktning – Garantibesiktning

Takbesiktning

Professionell takbesiktning i Stockholm

Taket är en viktig del av ditt hus då det skyddar ditt hem från väder och vind. Men, precis som alla andra delar av ditt hus, behöver taket regelbunden besiktning och underhåll. En takbesiktning är en grundlig inspektion av taket för att upptäcka eventuella skador eller problem. Detta inkluderar allt från sprickor i takpannorna till läckage eller bristande isolering. En professionell takbesiktning kan hjälpa dig att identifiera dessa problem i tid, innan de blir större och mer kostsamma att reparera.

Besiktningar för både privat- och företagskunder

Skyhill erbjuder opartisk takbesiktning för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar i Stockholm. Våra erfarna besiktningsmän ger dig trygghet i att ditt tak är i gott skick. Vi utför statusbesiktningar, slutbesiktningar och garantibesiktningar av tak, här kan du läsa mer om de olika typerna av takbesiktningar:

Syftet med en statusbesiktning är att fastställa takets skick och hitta eventuella problem som behöver åtgärdas.

Varför ska man göra en statusbesiktning av sitt tak?

Upptäck problemen tidigt
Att besiktiga sitt tak är viktig av flera skäl. För det första kan det hjälpa dig att upptäcka problem med ditt tak i tid. Ju tidigare ett problem upptäcks, desto enklare och billigare är det att reparera. Om du ignorerar problemet kan det leda till större skador på taket eller till och med på hela huset.

Förläng takets livslängd
För det andra kan en takbesiktning hjälpa dig att förlänga livslängden på ditt tak. Genom att regelbundet inspektera taket och genomföra nödvändiga reparationer kan du förhindra skador och slitage som kan förkorta takets livslängd.

Höj värdet vid försäljning
Slutligen kan en takbesiktning även öka värdet på ditt hem. Om du någonsin bestämmer dig för att sälja ditt hus, kommer ett väl underhållet tak vara väldigt positivt för husets framtida ägare.

Undvik kostsamma överraskningar
Slutligen kommer en takbesiktning att göra så att du undviker dyra överraskningar.  Takskador orsakar ofta fuktproblem, mögel och andra besvär som kan leda till höga kostnader för reparationer och underhåll. Genom att låta Skyhill utföra en takbesiktning i god tid kan vi upptäcka eventuella skador och förebygga större problem.

Efter avslutad takentreprenad så påbörjas garantitiden. Syftet med en garantibesiktning är att hitta eventuella fel och brister innan garantitiden löper ut.

Varför är det viktigt med en garantibesiktning av taket?

Garantibesiktning av taket är viktigt av flera skäl. Det ger trygghet och skyddar dig från oväntade kostnader om något skulle gå fel med taket under garantiperioden. Under garantitiden så täcks många fel och brister av byggentreprenören. Därför är det väldigt viktigt att man som byggherre genomför en garantibesiktning innan garantitidens utgång för att slippa bekosta eventuella fel och brister själv.

När bör du genomföra en garantibesiktning av taket?

Det är viktigt att genomföra en garantibesiktning av taket innan garantitiden löper ut. Garantitiden varierar från olika tillverkare och takentreprenörer men går att hitta i dina avtalshandlingar.

Hur går garantibesiktning av taket till?

Garantibesiktning av taket ska utföras av en oberoende besiktningsman. Besiktningsmannen kontrollerar takets skick och noterar garantifelen i ett utförligt protokoll.

En slutbesiktning av ett tak är en viktig åtgärd för att säkerställa att taket är byggt fackmässigt och enligt avtal. Oavsett om du har byggt ett nytt hus eller om du lagt om taket på ditt befintliga hus, är en slutbesiktning ett måste för att undvika kostsamma problem i framtiden.

En oberoende besiktningsman kontrollerar att takentreprenören gjort rätt

En slutbesiktning innebär att en besiktningsman kommer ut och granskar takentreprenörens arbete. Under besiktningen kommer besiktningsmannen att kontrollera att taket är byggt enligt konstens alla regler samt att entreprenören har byggt enligt avtal. Ett felaktigt byggt tak kan leda till stor skada på ditt hus, därför är det extra viktigt att se till att taket är byggt på rätt sätt.

Erfarna och oberoende besiktningsmän för takbesiktning i Stockholm

Våra erfarna besiktningsmän är specialiserade på takbesiktningar och kan identifiera problem som andra kanske missar. Vi har utfört takbesiktningar på många olika typer av byggnader och tak, vilket gör att vi har den erfarenhet som krävs för att göra en noggrann och pålitlig bedömning av takets skick.

Därför ska du anlita en oberoende besiktningsman för din takbesiktning

Det finns många företag som erbjuder billiga takbesiktningar, men som också utför takreparationer och takomläggningar. Dessa företag kan ha ett egenintresse i att hitta fel på taket och sälja mer omfattande reparationer eller installationer. Därför är det alltid bättre att anlita en oberoende besiktningsman för att utföra takbesiktningar i Stockholm. Med Skyhill får du en opartisk och pålitlig takbesiktning som ger dig en korrekt bedömning av takets skick.
Skyhills takbesiktning

Vill du veta mer om våra besiktningar?

Eller ring oss på 08-409 439 00
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
DI Gasell 2019
RISE SP

Skyhill har kontrollansvariga som är certifierade av RISE

Kiwa

Skyhill har tillgänglighetssakkunniga,  besiktningsmän och kontrollansvariga som är certifierade av KIWA

Skyhill - grundat 1999

Skyhill har hjälpt sina kunder i deras byggprojekt i över 25 år