Underhållsplan

Undvik dyra överraskningar genom att få koll på din fastighets framtida underhållsbehov.

Underhållsplan för din fastighet

Underhållsplan – full koll på fastighetens underhåll

Skyhills underhållsplan ger er överskådlig bild av fastighetens underhållsbehov och kommande kostnader.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är ett dokument som beskriver vad som behöver göras i fastigheten, när åtgärderna ska ske och hur mycket det kommer kosta. Alla fastighetens delar finns med tillsammans med de åtgärder som är planerade.

Fördelarna med en underhållsplan

Slipp överraskningar – Minska stressen och risken för dyra, akuta åtgärder genom att göra en grundlig besiktning av fastigheten

Planering sparar pengar – Bra koll på kommande underhåll ger möjlighet att hålla nere kostnaderna

Bygg en kunskapsbank – Allt underhåll samlas i överskådligt dokument, vilket underlättar vid överlämning – t.ex. när styrelsen i en bostadsrättsförening byts ut

Hur tar man fram en underhållsplan?

Grunden i en bra underhållsplan är en noggrann besiktning av fastighetens skick. Fastigheten gås igenom och dokumenteras. Utifrån skicket på tak, fönster, maskiner, fasader m.m. skapas en plan som beskriver när underhåll bör ske och en uppskattning om vad det kan kosta.

Hur uppdateras en underhållsplan?

En underhållsplan bör sträcka sig relativt långt fram i tiden, gärna upp emot 50 år. Eftersom det är omöjligt att se in i framtiden behöver underhållsplanen ses över årligen och uppdateras löpande. Skyhill kan hjälpa dig att se över en befintlig underhållsplan och bedöma om din fastighet åldras i den takt som antagits.

Vad kostar en underhållsplan?

Kostnaden för en underhållsplan varierar beroende på dess innehåll och omfattning. Eftersom varje underhållsplan tas fram utifrån den specifika fastighetens behov och förutsättningar är en professionellt framtagen underhållsplan alltid unik. På Skyhill skräddarsyr vi våra underhållsplaner efter kundens behov och söker alltid det mest kostnadseffektiva förslaget.

Vill du veta mer om våra besiktningar?

Eller ring oss på 08-409 439 00
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
DI Gasell 2019
RISE SP

Skyhill har kontrollansvariga som är certifierade av RISE

Kiwa

Skyhill har tillgänglighetssakkunniga,  besiktningsmän och kontrollansvariga som är certifierade av KIWA

Skyhill - grundat 1999

Skyhill har hjälpt sina kunder i deras byggprojekt i över 25 år