Besiktning

Våra besiktningar utförs av rutinerade och noggranna besiktningsmän med lång erfarenhet. Här är de vanligaste typerna av besiktningar vi utför:

Statusbesiktningar
Statusbesiktningar är bra att göra när du behöver veta hur din fastighet mår. Vi gör en grundlig undersökning av fastigheten och rekommenderar lämpliga åtgärder.

Slutbesiktningar
Efter avslutat projekt är det viktigt att kontrollera att arbetet utförts fackmässigt och enligt avtal. En väl genomförd slutbesiktning säkerställer detta och gör att ni undviker kostsamma överraskningar i framtiden.

Garantibesiktningar
Efter avslutat projekt så påbörjas garantitiden. Under garantitiden så täcks många fel och brister av entreprenören. Därför är det väldigt viktigt att man som byggherre genomför en garantibesiktning innan garantitidens utgång för att slippa bekosta eventuella fel och brister själv.

Kontakta oss så berättar vi mer

Några av våra nöjda kunder