Besiktning

Våra besiktningar utförs av rutinerade och noggranna besiktningsmän med lång erfarenhet. Här är de vanligaste typerna av besiktningar vi utför:

Statusbesiktning
En statusbesiktning är bra att göra när du behöver veta hur din fastighet mår. Vi gör en grundlig besiktning av fastigheten och rekommenderar lämpliga åtgärder.

Slutbesiktning
Efter avslutat projekt är det viktigt att kontrollera att arbetet utförts fackmässigt och enligt avtal. En väl genomförd slutbesiktning säkerställer detta och gör att ni undviker kostsamma överraskningar i framtiden.

Garantibesiktning
Efter avslutat projekt så påbörjas garantitiden. Under garantitiden så täcks många fel och brister av entreprenören. Därför är det väldigt viktigt att man som byggherre genomför en garantibesiktning innan garantitidens utgång för att slippa bekosta eventuella fel och brister själv.

Avflyttningsbesiktning

En avflyttningsbesiktning är en besiktning som görs när en hyresgäst flyttar ut ur sin lägenhet. Syftet är att fastställa skador eller brister i lägenheten som inte är resultat av normalt slitage, och att fastställa vem som är ansvarig för att betala för eventuella reparationer. En avflyttningsbesiktning är också en viktig del i att se till att lägenheten är redo för en ny hyresgäst.

Kontakta oss så berättar vi mer

Några av våra nöjda kunder