Skyhill

Garantibesiktning

– upptäck problemen innan garantitiden går ut!

En väl utförd garantibesiktning av din fastighet hjälper dig hitta framtida problem i tid och undvika dyra överraskningar. Våra besiktningar utförs av kunniga besiktningsmän med lång erfarenhet.

Här är de vanligaste typerna av besiktningar vi utför:

  • Garantibesiktningar – se till att hitta alla fel innan garantitidens utgång. Annars får du själv bekosta eventuella fel och brister.

  • Slutbesiktningar – efter avslutat byggprojekt kontrolleras att arbetet utförts fackmässigt och enligt avtal.

  • Statusbesiktningar – en grundlig undersökning av fastigheten med rekommendation på lämpliga åtgärder.

Skyhill har över 20 års erfarenhet av att stötta byggherrar, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation

  • Eller ring oss på 08-409 439 00

Några av våra nöjda kunder

Se fler kunder →

Skyhill har kontrollansvariga som är certifierade av RISE

Skyhill har tillgänglighetssakkunniga,  besiktningsmän och kontrollansvariga som är certifierade av KIWA

Skyhill har hjälpt sina kunder i deras byggprojekt i över 24 år