Projekteringsledning – tar ett helhetsgrepp om projekteringen

För att ta fram färdiga ritningar till ett byggprojekt kräver ofta flera konsulter och projektörer inom olika byggdiscipliner. Det behövs en arkitekt för att sätta ramarna och visionen, en konstruktör för att säkerställa bärförmåga, en brandkonsult för brandsäkerheten, VVS-projektör för rör och luft samt en el-projektör för elen. I vissa byggprojekt behöver du som byggherre anlita konsulter i upp till 20 olika discipliner för att få fram färdiga ritningar för bygglov och produktion. Under projekteringen ligger ansvaret på dig som byggherre både gällande samordning, granskning och kollisionskontroll.

För att nå ett lyckat resultat behöver ni som byggherre både tid och kunskap. På Skyhill har vi över 20 års erfarenhet av driva de mest komplicerade projekteringar, och hjälper gärna dig med ditt byggprojekt.

Kontakta oss så berättar vi mer

Några av våra nöjda kunder