Utbildningar för er som äger eller förvaltar en fastighet

Exempelvis medarbetare från ett fastighetsbolag eller styrelsen i en bostadsrättsförening

Skyhills föreläsningar inom bygg
Har ni ett behov av att höja era medarbetares kompetens inom ett specifikt område är Skyhills hel- och halvdagskurser en snabb väg framåt. Efter genomförd kurs kommer ni att ha gett era medarbetare en bättre kunskapsbas att utgå ifrån.

Ni bestämmer själva om ni vill ha undervisningen på plats hos er, digitalt eller på Skyhills kontor.
Några utbildningsinstitut som anlitat föreläsare från Skyhill:

Heldagskurser

Heldagskurser för aktörer som äger sin fastighet
  • Heldagskurs inom tillgänglighet.
  • Heldagskurs inom PBL, PBF och BBR.
  • Heldagskurs inom underhåll och förvaltning.
  • Heldagskurs inom hållbart byggande.
  • Heldagskurs inom arkitektur och kulturhistoria.
Tidsåtgång: 9 timmar
inklusive tid för lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika
Gruppstorlek: 2-20 personer
Pris: 20.000 kr exkl moms
Ovanstående pris gäller för kurser som genomförs på Skyhills kontor, digitalt eller inom Stockholms kommun. För kurser som genomförs på andra platser i landet tillkommer kostnad för restid.

Halvdagskurser

Heldagskurser för aktörer som äger sin fastighet
  • Heldagskurs inom tillgänglighet.
  • Heldagskurs inom PBL, PBF och BBR.
  • Heldagskurs inom underhåll och förvaltning.
  • Heldagskurs inom hållbart byggande.
  • Heldagskurs inom arkitektur och kulturhistoria.
Tidsåtgång: 4 timmar
inklusive tid för en kortare fikarast
Gruppstorlek: 2-20 personer
Pris: 12.000 kr exkl moms
Ovanstående pris gäller för kurser som genomförs på Skyhills kontor, digitalt eller inom Stockholms kommun. För kurser som genomförs på andra platser i landet tillkommer kostnad för restid.

Skräddarsydda utbildningar

Skräddarsydda utbildningar

Söker du en utbildning eller ett upplägg som inte finns listat ovan? Skyhill erbjuder även skräddarsydda utbildningar, speciellt framtagna utifrån era förutsättningar och behov.

Kontakta oss så berättar vi mer