Har ni ett behov av att höja era medarbetares kompetens inom ett specifikt område är Skyhills hel- och halvdagskurser en snabb väg framåt. Efter genomförd kurs kommer ni att ha gett era medarbetare en bättre kunskapsbas att utgå ifrån.

Ni bestämmer själva om ni vill ha undervisningen på plats hos er, digitalt eller på Skyhills kontor.

Heldagskurser

Heldagskurser för aktörer som äger sin fastighet

  • Heldagskurs inom tillgänglighet.
  • Heldagskurs inom PBL, PBF och BBR.
  • Heldagskurs inom underhåll och förvaltning.
  • Heldagskurs inom hållbart byggande.
  • Heldagskurs inom arkitektur och kulturhistoria.

Tidsåtgång: 9 timmar
inklusive tid för lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika

Gruppstorlek: 2-20 personer

Pris: 20.000 kr exkl moms
Ovanstående pris gäller för kurser som genomförs på Skyhills kontor, digitalt eller inom Stockholms kommun. För kurser som genomförs på andra platser i landet tillkommer kostnad för restid.

Halvdagskurser

Halvdagskurser för aktörer som äger sin fastighet

  • Halvdagskurs inom tillgänglighet.
  • Halvdagskurs inom PBL, PBF och BBR.
  • Halvdagskurs inom underhåll och förvaltning.
  • Halvdagskurs inom hållbart byggande.
  • Halvdagskurs inom arkitektur och kulturhistoria.

Tidsåtgång: 4 timmar
inklusive tid för en kortare fikarast

Gruppstorlek: 2-20 personer

Pris: 12.000 kr exkl moms
Ovanstående pris gäller för kurser som genomförs på Skyhills kontor, digitalt eller inom Stockholms kommun. För kurser som genomförs på andra platser i landet tillkommer kostnad för restid.

Skräddarsydda utbildningar

Söker du en utbildning eller ett upplägg som inte finns listat ovan?
Skyhill erbjuder även skräddarsydda utbildningar, speciellt framtagna utifrån era förutsättningar och behov.

Läs mer om våra skräddarsydda utbildningar →

Kontakta oss så berättar vi mer